Czas realizacji zamówienia

1. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 20:00. Wszystkie zamówienia staramy się zrealizować jak najszybciej.

2. Całkowity czas oczekiwania na zamówienie to: czas przygotowania zamówienia do wysyłki + przewidywany czas dostawy.

3. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi od 1 do maksymalnie 14 dni roboczych liczonych od momentu zarejestrowania przelewu na koncie, przy czym jest on zależny od rodzaju zamówionego produktu i ilości. Przy każdym produkcie określony jest czas realiazacji zamówienia.Jeżeli okaże się, że realizacja przekroczy 14-dniowy termin przygotowania zamówienia, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. DG zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie ponosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.